Wanneer is een mediator inschakelen een goed idee

Mediators zijn gespecialiseerd in het scheppen van duidelijkheid in situaties waar twee of meerdere partijen in een conflict verkeren dat ze zelf niet hebben weten op te lossen. Een mediator zorgt ervoor dat er een proces op gang komt waarbij de standpunten van alle partijen naar voren komen.

Overeenstemming met een mediator

Aan de hand hiervan kan dan tot een overeenstemming worden gekomen, waarbij het conflict wordt opgelost. Wat vaak voorkomt is dat de partijen van elkaar niet helemaal duidelijk hebben waarom ze willen wat ze willen.

Een mediator Hoogeveen brengt duidelijk in kaart welke factoren onderdeel zijn van de standpunten van alle partijen en kan op die manier trachten ze dichter bij elkaar te krijgen. Het inhuren van een mediator is echter niet in alle gevallen een goed idee. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, wil het nut hebben om zo’n persoon in te huren.

Wat doet een mediator?

Het is allereerst van belang dat alle partijen op basis van vrijwilligheid bereid zijn mee te werken aan een mediation. In tegenstelling tot bij bijvoorbeeld een rechtszaak, zijn de partijen bij een mediation niet verplicht om er aan deel te nemen. Belangrijk is dus dat van tevoren duidelijk is dat iedereen op een zinvolle manier zijn medewerking zal verlenen, om in ieder geval de kans te hebben om tot een redelijk resultaat te kunnen komen.

Als tweede punt van een succesvolle mediator Kampen, moet vooraf overeengekomen worden dat alle informatie die tijdens de mediation naar buiten komt vertrouwelijk en geheim blijft. Dit om een open en eerlijk gesprek te kunnen houden, waarbij alle partijen vrijuit hun mening kunnen delen. Alleen als aan deze beiden voorwaarden is voldaan, is het inschakelen van een mediator waarschijnlijk een goed idee.